ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN  GR 26011-0661-0000-0661-7456-5730

 

 

ALFHA BANK

IBAN GR  24014-0463-0021-0101-5523

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR 48017-2066-0005-0660-7341-1199

 

 

EUROBANK

IBAN GR 27026-0008-0000-3602-0109-8611