Οι μπαταρίες έχουν τρία βασικά εξαρτήματα: μόλυβδο, ηλεκτρολύτη και πλαστικό.

Η διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων μπαταριών είναι δύο βήματα: διαχωρίζοντας τα εξαρτήματα της παλιάς μπαταρίας και στη συνέχεια διαχωρίζοντας τα εξαρτήματα αυτά για τη νέα κατασκευή της μπαταρίας. 

Το πλαστικό ακολουθεί την κοινή διαδικασία ανακύκλωσης της βιομηχανίας και συχνά επαναχρησιμοποιείται για την κατασκευή καινούριων καλυμάτων μπαταριών και καλύψεων. 

Το δεύτερο υλικό όπως ο μόλυβδος είναι πιο δύσκολος στην ανακύκλωση και την ανακατασκευή για μπαταρία.

Οι  ηλεκτρολύτες της μπαταρίας επαναχρησιμοποιούνται για νέες μπαταρίες αλλά και μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν  σαν απορρυπαντικα πλυντηρίων ρούχων και γυαλιού.

Ας είμαστε όλοι φιλικοί με το περιβάλλον ... δεν κοστίζει