Μπορεί να υπάρχει μικρή ή καμία προειδοποίηση, ωστόσο, εάν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω, η μπαταρία σας θα πρέπει να δοκιμαστεί αμέσως:

Ο κινητήρας δυσκολεύεται να κάνει ανάφλεξη.

Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας στο ταμπλό παραμένει αναμμένη για εκτεταμένες περιόδους μετά την εκκίνηση.

Αυτό θα μπορούσε επίσης να είναι ένα μηχανικό ζήτημα (πιθανός εναλλάκτης) και θα πρέπει να ελέγχεται από έναν επαγγελματία μηχανικό.

Οι προβολείς σβήνουν όταν ο κινητήρας βρίσκεται στο ρελαντί

Το ρολόι αρχίζει να χάνει χρόνο αφού το όχημα παραμείνει αχρησιμοποίητο για αρκετές ημέρες

Σημείωση: Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης του συσσωρευτή  του συστήματος φόρτισης του οχήματος,  συνιστούμε να δοκιμάζεται η μπαταρία του οχήματος και το σύστημα φόρτισης τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή κάθε φορά που αλλάζει το λάδι.